Alarmy

Nowoczesne systemy alarmowe

Nowoczesne systemy alarmowe wyposażone są nie tylko w sygnalizację akustyczną dodatkowo posiadają system wideoweryfikacji.

Wizyjna weryfikacja sygnałów alarmów.

Dlaczego warto połączyć system sygnalizacji włamania i napadu i wyposażyć w wiedoweryfikację ?

Duża ilość instalowanych systemów alarmowych przekłada się na wzrost ilości przychodzących do centrów monitoringu fałszywych alarmów. Powoduje to niepotrzebne załączanie się sygnalizatorów oraz wyjazdy grup interwencyjnych. Ponad 90% alarmów jest fałszywych.
Kluczowe znaczenie dla efektywnego działania staje się uzyskanie możliwości odrzucania fałszywych zgłoszeń i reagowanie jedynie na faktyczne zdarzenia alarmowe.

Faktem jest, że dzięki prawidłowemu zaprojektowaniu systemów alarmowych i przeszkoleniu użytkowników oraz wdrożeniu odpowiednich można znacząco ograniczyć liczbę fałszywych alarmów, jednak nie wyeliminuje się ich całkowicie.

Bardzo często klienci korzystający z ochrony skarżą się na zbyt późną reakcję i interwencję. Rozwiązaniem jest wideoweryfikacja alarmów, czyli kontrola stanu monitorowanego obiektu za pomocą podglądu wideo. Aby osiągnąć najwyższą efektywność, obrazy z obiektów muszą być łatwo i szybko dostępne oraz muszą pozwolić na określenie przyczyny każdego z alarmów w obiekcie.

Obecnie stosowane systemy:

SSWiN – Systemy sygnalizacji włamania i napadu

Systemy SSWiN aktywne są zasadniczo w czasie poza godzinami pracy nadzorowanego obiektu. Wbrew powszechnemu przekonaniu ich użytkowników, nie chronią one przed włamaniem, zgodnie ze swoją nazwą służą jedynie sygnalizacji takiego zdarzenia. W większości przypadków są w stanie jedynie zmniejszyć czas przebywania intruza na objętym SSWiN obiekcie. Realną ochronę zapewnić może dopiero interwencja patrolu.

CCTV – Telewizja dozorowa-kamery

Systemy CCTV mogą oddać nieocenione usługi jeśli chodzi o poprawę bezpieczeństwa i ogólnej efektywności pracy w godzinach otwarcia firmy. Co dzieje się jednak po godzinach pracy w przypadku gdy w firmie nie ma ochrony fizycznej? Podobnie jak SSWiN telewizja dozorowa nie zapewni aktywnej ochrony obiektu. Rezultatem jej pracy będzie jedynie rejestracja faktu włamania, który już miał miejsce, a nie jemu zapobieżenie.

Optymalne połączenie SSWiN i CCTV – wideo-weryfikacja alarmów

Rozwiązaniem powyższych problemów jest połączenie zalet SSWiN i CCTV:

-detekcji alarmów pochodzących z różnych typów czujników (PIR, bariery mikrofalowe i podczerwieni, kable sensoryczne, czujki akustyczne i inne),
-weryfikacji wizualnej przyczyny powstania alarmu,
-określenia liczby osób naruszających obiekt, ich ruchów,
-określenia ogólnej sytuacji wokół obiektu (zaparkowane pojazdy, numery rejestracyjne).

Działanie wideoweryfikacji alarmów

Alarmy zgłaszane przez SSWiN transmitowane są do centrum monitoringu. W celu wykluczenia fałszywych alarmów natychmiast nawiązywane jest połączenie wizyjne, które umożliwia określenie prawdziwej przyczyny zgłoszenia. Patrol może więc interweniować natychmiast. Co więcej posiada dobre rozeznanie sytuacji na obiekcie, zna liczbę intruzów i miejsca w których się znajdują. W bardziej rozbudowanych systemach bieżący obraz z obiektu przekazywany może być bezpośrednio do wozu patrolowego.

Poniższy schemat podstawia możliwości, jakie daje system wideo-weryfikacji wykorzystujący łącza transmisyjne dla centrów alarmowych. Oprócz biur ochrony również zarządca posiadłości bądź też menadżer sieci sklepów przy użyciu komputera może na bieżąco nadzorować obiekty usytuowane w różnych miejscach oraz kontrolować sytuację.

Podkreślić trzeba, że inwestycja w system CCTV nie tylko oznacza wzrost bezpieczeństwa, ale także może przyczynić się do wzrostu efektywności pracy. System może być używany lokalnie w czasie godzin pracy przez osoby odpowiedzialne za jej organizację, a zdalnie dla celów weryfikacji alarmów po godzinach.