Analityka

Detektory audio i video w oprogramowaniu VMS

Współczesne zaawansowane oprogramowanie VMS to potężny system do analizy obrazu video. Zawiera on następujące detektory video:

-czujnik ruchu- rejestruje każdy ruch w danej scenie

-detektor zmiany tła- jest wyzwalany, gdy próbuje się włączyć kamer

-detektor utraty jakości obrazu – jest wyzwalany, gdy pogarsza się jakość obrazu na skutek zabrudzenia, porysowania lub oślepienia obiektywu

-detektor opuszczonych obiektów – jest uruchamiany, gdy jakiś obiekt np. teczka, pudełko, torba pojawi się w scenie i pozostaje bez ruchu przez jakiś czas

-czujnik przekroczenia linii w danym kierunku – jest wyzwalany gdy poruszający się obiekt przecina wirtualną linię, w kierunku określonym przez użytkownika (dostęp tylko w płatnej wersji)

-detektor rozpoczęcia ruchu – rejestruje ruch w obszarze określonym przez użytkownika

-detektor zakończenia ruchu – jest uruchamiany, kiedy jakiś poruszający się obiekt zatrzymuje się i pozostaje w bezruchu przez pewien czas, w obszarze określonym przez użytkownika

-detektor obecności – jest uruchamiany, gdy jakiś obiekt pozostaje przez pewien czas w obszarze określonym przez użytkownika

-detektor pojawienia się obiektu – jest uruchamiany, kiedy obiekt pojawia się w obszarze wyznaczonym przez użytkownika

-detektor zniknięcia obiektu – jest uruchamiany, kiedy obiekt przebywający w strefie, nagle zniknie z obszaru widzenia.

Oprócz czujników video, możemy korzystać z dwóch detektorów audio:

-czujnik hałasu – jest wywoływany, gdy zostaje przekroczony określony próg hałasu

-detekcja ciszy – jest uruchamiana, gdy całkiem zanika sygnał z mikrofonu

Zaawansowane narzędzia do analizy danych audio oraz video sprawiają, że możemy rozpoznać różne sytuacje, zdefiniowane przez użytkownika. W odpowiedzi na sygnały pochodzące z danej czujki czy czujnika podłączonego do kamery, może podjąć określone działanie:

-rozpocząć nagrywanie filmu video z kamery (z dźwiękiem)

-wysłać wiadomość SMS na jeden lub więcej numerów telefonu

-wysłać email do jednego lub kilku odbiorców

-nagrać ogłoszenia audio

-wysłać sygnał do urządzenia wykonawczego (przekaźnika) połączonego z kamerą

-przejść do trybu przetwarzania alarmu

-obrócić kamerę PTZ w określonym kierunku

Odpowiednio skonfigurowany system wymaga jedynie minimalnej interwencji ze strony człowieka. Wyniki pracy systemu są zapisywane w archiwum i operator ma do nich ciągły dostęp. Automatyzacja procesów w systemie stanowi nieodzowną pomoc dla operatora. Pozwala minimalizować jego zmęczenie i zabezpiecza przed przeoczeniem ważnych zdarzeń.

Tryb konfiguracji wizualnej dla detektorów video

Czujniki video są skonfigurowane w trybie wizualnym. Po określeniu obszarów, linii i innych parametrów i naciśnięciu przycisku Apply, użytkownik może zobaczyć, jak pracuje dany detektor oraz w jaki sposób przepływa strumień video. Wszystkie sceny wywołane przez detektor są wówczas wyświetlane w czasie rzeczywistym, w specjalnym obszarze ekranu.

Pozwala to na dostosowanie ustawień konfiguracyjnych oraz sprawdzenie, że czujka działa dokładnie w taki sposób, jak wymaga tego operator.

Narzedzia do wykrywania ruchu

Narzędzia do wykrywania ruchu zachowują wysoką skuteczność, nie wymagając przy tym płynnego obrazu. Nie wszystkie strumienie wideo muszą być dekodowane w celu ich efektywnego działania: tylko H.264, MPEG lub strumienie z ograniczoną liczbą klatek, jak 2 kl/s (MJPEG).

Narzędzia do wykrywania ruchu

Dzięki temu zmniejsza się obciążenie procesora i możliwa jest obsługa wielu kanałów wideo na jednym serwerze.