MxAnalytics: Zintegrowana w kamerach MOBOTIX analiza obrazu

Ile osób wchodzi, a ile wychodzi danymi drzwiami? Ile osób wybiera schody, a ile jeździ windą? MxAnalytics – stworzone przez Mobotix narzędzie analityczne wbudowane w kamerę (analiza obrazu) – jest ponownie dostępne – we wszystkich kamerach jednoobiektywowych. Oferuje dodatkowe, wartościowe informacje, które pozwolą na optymalizację procesów lub posłużą do celów marketingowych.

MxAnalytics pozwala na zbieranie statystycznych danych dotyczących zachowania osób i obiektów. Dane pozyskuje się ze stref rozpoznania (pełnego obrazu lub określonych obszarów) oraz z korytarzy zliczających. Kamera zapisuje ile razy każdy korytarz został przekroczony w określonym czasie. Najczęściej odwiedzane obszary w strefie rozpoznania wyróżniane są kolorem na mapie ciepła.

MxAnalytics może być aktywowany lub dezaktywowany ręcznie, bazując na sygnale lub tablicy czasu. Rezultaty są zapisywane co 15 minut oraz mogą być wyeksportowane ręcznie lub o określonym czasie (profile raportów). Wymagane jest tylko 30MB dziennie lub 1GB miesięcznie wewnętrznej pamięci, aby zapisać dane z ciągłej analizy.

Wizualizacja najczęściej uczęszczanych obszarów (Mapy ciepła)

Które półki w sklepie są atrakcyjne dla klientów tej soboty? Które obrazy nowego artysty skupiają uwagę odwiedzających wystawę? Które miejsca oczekiwania w hali odlotów są preferowane tego popołudnia? Wszystkie ruchy obiektów zdefiniowanego rozmiaru są zapisywane i oceniane, zarówno w obrazie na żywo jak i we wcześniej zdefiniowanych obszarach w celu uzyskania odpowiedzi na wcześniej postawione pytania. Częstotliwość ruchu przedstawiana jest wizualnie poprzez zróżnicowanie kolorów w mapie ciepła.

 

Zliczanie ludzi i obiektów (Korytarze liczące)

Można zdefiniować korytarze zliczające w interesujących nas strefach, aby dowiedzieć się np. ile osób weszło oraz wyszło ze sklepu w ciągu tygodnia (kamera zawsze dostarcza obie wartości). Kamera określa ile razy dany korytarz został przekroczony w określonym czasie. Niezawodność zliczania zależy od (a) podobieństwa rozmiarów i kształtów osób lub obiektów na obrazie, (b) od dystansu pomiędzy nimi (czasowego i przestrzennego), (c) jak efektywnie mogą być oni wizualnie wyróżnieni od tła na którym się znajdują, (d) jak blisko centrum obrazu (ostrość kamery) znajduje się korytarz wykonujący liczenie klientów.

Komentarze są wyłączone.