Kontrola dostępu , kontroler sieciowy

KONTROLER SIECIOWY

Praca samodzielna (baza kluczy mających pozwolenie na dostęp jest przechowywana w Kontrolerze). Pamięć mieści 1364 kluczy (prostych + blokujących + kluczy głównych). Protokół komunikacji z czytnikiem: iButton (Dallas Touch Memory). Sterowanie zamkami elektromechanicznymi oraz elektromagnetycznymi. Zasilanie: 12 V, 4 mA

INFORMACJE OGÓLNE

Sterownik Z-5R jest przeznaczony do przechowywania bazy danych kluczy z pozwoleniem na dostęp (numerów ID kart proximity, breloków, bransoletek), otrzymania od czytnika numeru zbliżonej karty, przesłania sygnałów otwarcia zamku w przypadku gdy numer karty jest w bazie danych kluczy z pozwoleniem na dostęp, oraz przesłania sygnałów sterowania sygnalizacją świetlną i dźwiękową do czytnika na podstawie wyników takiej kontroli. Dla niniejszego sterownika zakłada się podłączenie czytników kart “na wejściu” i “na wyjściu” oraz przycisku otwierania drzwi “na wyjściu”. Przewidziano podłączenie czujnika drzwi w celu właściwego sterowania zamkiem. Sterownik pracuje w sieci RS485. Przez sieć sterownik otrzymuje bazę kluczy i przekazuje dziennik zdarzeń.

PRACA KONTROLERA SIECIOWEGO

Przy zbliżeniu klucza prostego bądź blokującego, który jest w bazie danych kluczy z pozwoleniem na dostęp, sterownik otwiera zamek i wydaje krótkie sygnały dźwiękowe i świetlne przez cały czas, dopóki zamek jest otwarty. Jeżeli takiego klucza nie ma w bazie danych, to zamek pozostaje zamknięty, a sterownik wydaje dwa krótkie sygnały dźwiękowe i świetlne. Przy pracy w trybie “Przerzutnik” przy każdym zbliżeniu ważnego klucza sterownik zmienia stan zamka na przeciwny: przy zbliżeniu klucza po raz pierwszy drzwi zostają otwarte, przy zbliżeniu po raz drugi zamknięte. Taki tryb pracy jest wygodny np. dla dostępu do pomieszczenia tylko w obecności określonej osoby (magazyn, skład, bibliotek itd.). Sterownik przechowuje w pamięci informacje o ostatnich zdarzeniach, 2048 wpisów.

Kup teraz :

Kontrola dostępu , kontroler sieciowy

Schemat podłączenia kontrolera sieciowego :

Do sterownika można podłączyć więcej niż jeden czytnik, np. jeden na wejściu, a drugi na wyjściu z pomieszczenia. W tym przypadku jeden czytnik podłącza się do kontaktu TM (na wejście), a drugi do kontaktu EXIT (wyjście)

Kontroler sieciowy kontrola dostępu lublin

Kontroler sieciowy kontrola dostepu lublin

Schemat połączenia kontroli dostępu

Podłączenie zamka elektromechanicznego oraz elektromagnetycznego do kontrolera sieciowego :

Kontrola dostępu podłączenia zamka

Podłączenie czujnika otwarcia drzwi do kontrolera sieciowego :

Czujnik jest potrzebny przy pracy z zamkiem elektromagnetycznym.

Kontrola dostępu lublin ,schemat czujnik

Podłączenie zewnętrznego źródła dźwięku do kontrolera sieciowego :

Dopóki zamek jest otwarty, sterownik podaje napięcie zasilania 12 V do źródła dźwięku.

Kontrola dostępu schemat podłączenia głośnika

Połączanie wielu kontrolerów :

Sterowniki mogą było łączone w sieć z użyciem interfejsu RS-485 i pracować przy zarządzaniu przez komputer. Specjalistyczne oprogramowanie pozwala na programowanie sterowników, sterowanie ich pracą, przegranie zdarzeń. Jednak decyzję o udzieleniu dostępu na podstawie karty/klucza podejmuje sam sterownik – niezależnie od tego, czy jest on podłączony do PC, czy nie. Sterowniki łączy się ze sobą szeregowo jeden za drugim.

Schemat połączenia kontrola dostępu lublin

Komentarze są wyłączone.