Uzyskaj błyskawiczny dostęp do szukanych scen w nagraniach z kamer, dzięki matadanym przechowywanym w każdej klatce. Są to dane dotyczące wszystkich poruszających się w danej scenie obiektów. W ciągu kilku sekund odnajdź rekordy pasujące do kryteriów wyznaczonych przez użytkownika.

 

Możliwe kryteria wyszukiwania:

  • ruch w strefie, zdefiniowanej przez użytkownika z dowolnej polilinii
  • przekroczenie wirtualnej linii w kierunku zdefiniowanym przez użytkownika (dostęp tylko w płatnej wersji)
  • wałęsanie się obiektu w danej strefie
  • jednoczesna obecność kilku obiektów w obszarze
  • ruch z jednej strefy do drugiej

Możliwość ustawienia filtrów kryteriów wyszukiwania:

  • rozmiar obiektu
  • kolor obiektu
  • kierunek ruchu obiektu
  • prędkość ruchu obiektu
  • wejście/pojawienie się w strefie oraz wyjście/zniknięcie ze strefy (z kryterium “ruch w strefie”).

Narzędzie to pozwala zaoszczędzić dużo czasu. Nie musisz oglądać lub przewijać całego nagrania z kamery żeby znaleźć szukany moment w nagraniu. Ustawiając odpowiednie filtry i kryteria program automatycznie odnajdzie pasujące sceny.

Komentarze są wyłączone.